Jaunumi

Viens bija kovbojs, otrs veikala īpašnieks. Abi tika ievēlēti amatā. Abi nomira no koronavīrusa.

{'pinSubbuzzImages': true, 'collection': [{'index': 0, 'number': 1, 'has_caption': true, 'image_type': 'jpg', 'image_src': 'https: // img.damtidning.com /buzzfeed-static /static /2020-04 /10 /16 /asset /0e6b0f07cb68 /sub-buzz-11448-1586536041-1.jpg ',' attēli ': { 'mobile': {'height': '875', 'url': 'https: //img.damtidning.com /buzzfeed-static /static /2020-04 /10 /16 / asset /0e6b0f07cb68 /sub-buzz-11448-1586536041-1.jpg ',' width ':' 700 '},' original ': {' height ':' 875 ',' url ':' https: / /img.damtidning.com /buzzfeed-static /static /2020-04 /10 /16 /asset /0e6b0f07cb68 /sub-buzz-11448-1586536041-1.jpg ',' width ' : '700'}, 'standarta': {'height': '781', 'url': 'https: //img.damtidning.com /buzzfeed-static /static /2020-04 / 10 /16 /asset /0e6b0f07cb68 /sub-buzz-11448-1586536041-1.jpg? Resize = 625: 781 ',' width ':' 625 '},' wide ': {' height ':' 875 ',' url ':' https: //img.damtidning.com /buzzfeed-static /static /2020-04 /10 /16 /asset /0e6b0f07cb68 /sub-buzz- 11448-1586536041-1.jpg ',' width ':' 700 '},' idx ': 0,' original_src ':' https: //img.buzzfeed.co m /buzzfeed-static /static /2020-04 /10 /16 /asset /0e6b0f07cb68 /sub-buzz-11448-1586536041-1.jpg ',' image_src ':' https: / /img.damtidning.com /buzzfeed-static /static /2020-04 /10 /16 /asset /0e6b0f07cb68 /sub-buzz-11448-1586536041-1.jpg ',' nojs_src ' : 'https: //img.damtidning.com /buzzfeed-static /static /2020-04 /10 /16 /asset /0e6b0f07cb68 /sub-buzz-11448-1586536041-1. jpg? output-quality = auto & output-format = auto & downsize = 360%3A%2A '},' original_src ':' https: //img.damtidning.com /buzzfeed-static /static /2020-04 /10/16/asset/0e6b0f07cb68/sub-buzz-11448-1586536041-1.jpg','width':700,'height':875,'attribution':'Bob Glanzer biroja pieklājība ', 'id': '124573212', 'external_link_text': '', 'external_link_url': '', 'has_external_link': nepatiess, 'description': '

Bob Glanzer ',' thumbnail_crop ': {' height ':' 700 ',' width ':' 700 ',' x_offset ':' 0 ',' y_offset ':' 0 '},' thumbnail_src ':' https: //img.damtidning.com/buzzfeed-static/static/2020-04/10/16/asset/0e6b0f07cb68/sub-buzz-11448-1586536041-1.jpg 'alt =' 'onerror =' style.visibility = 'slēpts' '> Džērsijas pilsēta @JerseyCity

Pirms 41 gada Yoo-Tad Michael Yun pārcēlās no Korejas uz ASV, apmetās Džersijas pilsētā, kur kopā ar sievu Dženiferu atvēra veikalu Garden State News. Maikls līdz 2013. gadam strādāja par palātu D. Padomnieks. Viņa sauklis bija: Kalpo cilvēkiem. Viņš pietrūks.

21:58 - 2020. gada 6. aprīlī Atbildēt Retvīto Izlase